زمان باقی مانده
پرداخت اینترنتی قبوض
 • شرکت پرداخت الکترونیک سایان کارت شماره پشتیبانی 02123762376
 • لطفا از صحت نام فروشنده و مبلغ نمايش داده شده، اطمينان حاصل فرماييد. برای جلوگيری از افشای رمز کارت خود، حتی المقدور از صفحه کليد مجازی استفاده فرماييد.
 • شماره کارت: شماره کارت 16 رقمی مندرج بر روی کارت.
 • رمز دوم کارت: رمز دوم(یا رمز اینترنتی) دریافت شده از بانک صادرکننده و یا خودپرداز.
 • CVV2: کد سه یا چهار رقمی مندرج در پشت و روی کارت.
 • تاریخ انقضا: ماه و سال انقضای کارت مندرج بر روی کارت.
 • کد امنیتی: حروف و ارقام مندرج در ذیل عنوان کد امنیتی که قابل تغییر نیز می باشد.
 • ایمیل(اختیاری): ورود آدرس ایمیل در صورت نیاز به دریافت رسید پرداخت.
شناسه قبض
شناسه پرداخت
تصویر امنیتی
اضافه کردن قبض
نوع قبض اطلاعات قبض شناسه قبض شناسه پرداخت مبلغ وضعیت
مبلغ کل : 0
قبضی اضافه نشده است
درگاه پرداخت قبوض ابنترنتی
سایان کارت - قبض

شماره پذیرنده

000000666170539

تعداد قبض

0

جمع مبلغ

0

آدرس وب

درگاه پرداخت قبوض

تعداد قبوض:  0

جمع مبلغ:  0

تعداد پرداخت شده:  0

 • شرکت پرداخت الکترونیک سایان کارت شماره پشتیبانی 02123762376
 • لطفا از صحت نام فروشنده و مبلغ نمايش داده شده، اطمينان حاصل فرماييد. برای جلوگيری از افشای رمز کارت خود، حتی المقدور از صفحه کليد مجازی استفاده فرماييد.
 • شماره کارت: شماره کارت 16 رقمی مندرج بر روی کارت.
 • رمز دوم کارت: رمز دوم(یا رمز اینترنتی) دریافت شده از بانک صادرکننده و یا خودپرداز.
 • CVV2: کد سه یا چهار رقمی مندرج در پشت و روی کارت.
 • تاریخ انقضا: ماه و سال انقضای کارت مندرج بر روی کارت.
 • کد امنیتی: حروف و ارقام مندرج در ذیل عنوان کد امنیتی که قابل تغییر نیز می باشد.
 • ایمیل(اختیاری): ورود آدرس ایمیل در صورت نیاز به دریافت رسید پرداخت.